Dış Ticaret Mevzuatı, İhracat, İthalat, Gümrük Mevzuatı, Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları, İcra/ İflas, İnşaat, Sözleşmeler, Şirketler ve Ticaret Hukuku, Borç Tasfiye ve Uzlaşmaları, Uluslararası Ticaret ve Yatırım, İş Hukuku ve Sendikalar, Marka Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar, Kara ve Hava Taşıma Hukuku konularında müvekkillerinin karşılaştıkları sorunların çözümü ve takibi ile yukarıda yazılı konularda bilgilendirme ve uyarı görevini yerine getiren büromuz, “Hukuk Danışmanlığı” faaliyetini, uyuşmazlığın çıkmasını önlemeye yönelik olarak sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Kurulduğundan bugüne kadar, Büromuz tarafından 8.000’ in üzerinde dava dosyası çözüme kavuşturulmuş bulunmaktadır. Bunun dışında icra takipleri ve hazırlanan sözleşme ile sair hukuki yardımların da eklenmesi ile büromuzda oluşan bilgi ve tecrübe birikiminin azımsanmayacağı gururunu taşımaktayız. Büromuz başta tekstil olmak üzere, taşıma ve lojistik, metal, telekomünikasyon, enerji, inşaat sektörlerinde kendini kanıtlamış birçok şirket ve şirketler grubuna sürekli olarak hukuk danışmanlığı görevini sürdürdüğü gibi yabancı sermayeli ortaklıkların kuruluşu, şirket birleşme ve devralmaları, şirketlerin yeniden finansal yapılandırmaları, borç tasfiye ve iflas erteleme protokolleri ile ihracat ve ithalat işlemleri ile kamu ve özel ihale süreçlerinin takibinde, marka-patent uyuşmazlıkları ve rekabet hukuku uyuşmazlıklarında aktif rol üstlenmiştir. 38 şirket ve şirketler grubu için sürekli hukuk danışmanlığı görevini üstlenen büromuz, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Maden ve Metaller İhracatçı Birliği’nin hukuk müşavirliği görevini sürdürmektedir.

Büromuz Türk ihracatının arttırılması ve Türk mallarının dünya pazarlarındaki marka ve imajının güçlendirilmesi kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilen birçok projede aktif görev üstlenmiştir. İhracatın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere Türk İhracatçısının hukuki sorunlarına ve yurt dışındaki tahsil edilemeyen ihracat bedeli alacaklarının tahsili, uyuşmazlıkların çözümü için İHKİB Eğitim Vakfı Dış Ticaret Danışmanlık İktisadi İşletmesi’nin oluşturulmasında kurucu görev üstlenmiş ve bu kapsamda geliştirilen projede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada kendisine partner olarak seçtiği hukuk büroları ile işbirliği yapmaktadır. Bu sayede Türk ihracatının temel taşlarını oluşturan yüzlerce firmaya danışmanlık hizmeti verilerek, yurt dışı ihracat alacakları takibe alınmıştır.

Türk sanayicisi ve ihracatçısının Avrupa ve dünya coğrafyasında karşılaşacağı hukuki sorunların çözümü için Aral Hukuk Bürosu tarafından Avrupa ve dünya coğrafyasında yerleşik yabancı hukuk büroları ile işbirliği sözleşmeleri yapılmış ve faaliyete geçirilmiştir. 2008 yılında Aral Danışmanlık Limited Şirketi kurulmuş, Dış Ticaret ve İhracat bedellerinin tahsili ile uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, yabancı yatırımların organizasyonu ve proje yönetimi konularında akademik ve uzman bir kadro ile faaliyetlerine başlamıştır.